Tramitación turno libre, OPE 2011: Nomeamento funcionarios prácticas


11 oct 2012Acompañamos enlace á páxina web do Ministerio de Xustiza no que publicou a Orde por la que se nomean funcionarios en prácticas aos aspirantes aprobados nas probas selectivas para acceso ao corpo de Tramitación, turno libre, OPE 2011 e se convoca  para o inicio do Curso Selectivo Teórico-práctico, aos aspirantes reseñados nos puntos primeiro, segundo e terceiro da citada Orde o vindeiro día 15 de outubro de 2012, nos ámbitos, lugares e horas que  se indican.