A Xunta non aboará a paga extra de decembro


20 sept 2012


SEGÚN NOS ACABA DE INFORMAR A DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA, A INTENCIÓN DA XUNTA DE GALICIA É, TAL E COMO SOLICITOU CCOO NO MES DE XULLO, NON INGRESAR NO MES DE DECEMBRO A PAGA EXTRA, EN LUGAR DE PRORRATEAR MENSUALMENTE A PARTE PROPORCIONAL DA MESMA.

Encantaríanos pensar que esta decisión intenta cumplir coa reivindicación de ccoo, pero tristemente entendemos e cremos que únicamente se debe ás eleccións ao parlamento de galicia.

A Asesoría Xurídica de CC.OO continúa estudiando as posibles vías legais contra esta medida inxusta a todas luces.

Mentras tanto só nos queda mai, nin mais nin menos, que seguir mobilizándonos e mostrar a nosa indignación ante este atropelo e ataque aos Dereitos dos Empreados Públicos, que nos sinalan como responsables da crisis.

Ademais da paga extra, conxeláronnos, dende o primeiro día de baixa queren quitarnos o 50% do Soldo, quitáronnos días de vacacións, aumentaronnos o horario de traballo, días de permisos por antigüidade, non se cubren baixas, mobilidad xeográfica, amortización de prazas, etc…

HAI ALGUÉN QUE CONSIDERE QUE DEBEMOS ESTAR CONTENTOS? 

SI É ASÍ…¡¡¡¡QUE O VAIA MIRAR!!!!!