A Dirección Xeral recoñece a reclamación de CCOO con respecto ao cobro do 100% das retribucións nas substitucións verticais ata a publicación da modificacion


16 ago 2012A Xunta recoñece a todos os traballadores que presentaron a reclamación realizada po CC.OO, a súa obriga de pagar o 100% das retribucións ata a data da publicación da resolución que modifica a orde de substitucións, 4 de xullo de 2012.

Por outra beira a Xunta do PP, en liña co Sr. Rajoy, QUERE ACABAR CON TODO, institucionalizando o enriquecemento inxusto da Administración a costa do traballador, ao non recoñece-lo dereito a cobra-lo 100% das retribucións do corpo substituido.

Ás coñecidas políticas en contra do público do Partido Popular, agora temos que sumarlle a prepotencia e a soberbia dunha maioría absoluta, que entenden que lles otorga un cheque en branco para avasallar.

En virtude a esta prepotencia a Xunta de Galicia unilateralmente, sen modificación da normativa vixente e sin previo aviso, negouse a retribuir na nómina do pasado mes de maio a cantidade de 84.69€/mes aos Auxilios Xudiciais que realizan substituciones verticais do corpo de Tramitación Procesual e 197.43€/mes aos tramitadores que realizaban funcións de Xestión Procesual.

Ante esta ilegalidade flagrante CC.OO puxo a disposición de todos os funcionarios que estaban realizando substitucións verticais unha reclamación das cuantías que se deixaran de percibir durante o mes de maio, pois non existía ningunha normativa que avalara tal redución.

Nestes días a Administración esta remitindo a todos os funcionarios que presentaron a reclamación, unha resolución, firmada polo Director Xeral, que recoñece o dereito ao cobro das cantidades deixadas de percibir polos servizos prestados en substitución vertical ata o pasado día 4 de xullo de 2012 data da publicación no DOGA da modificación da Orde que regula as substitucións.

Para CC.OO a limitación do pago do 100% das retribucións ao 4 de xullo de 2012 NON É SUFICIENTE, xa que entendemos tal e como expoñíamos na reclamación presentada que:

ü Adultera a norma negociada
ü Consagra unha discriminación flagrante
ü Institucionaliza o enriquecemento inxusto da Administración

Entendemos que o feito de non abona-lo 100% das substitucións verticais é única e exclusivamente un acto de vontade política do Director Xeral de Xustiza, coherente coa súa liña de actuación dos últimos meses, baseada no recorte a discreción con desprezo absoluto de cara aos traballadores e aos seus representantes,   por elo remitimoslle á Asesoría Xurídica de CC.OO toda a documentación para a elaboración dun informe sobre as vías a seguir.

Recordamoslles a todos los funcionarios que queran solicita-lo cobro das cantidades que deixaron de percibir dende o mes de maio teñen á súa disposición a reclamación nos locais de CC.OO.

 Galicia, 15 de agosto de 12