Modelo normalizado de solicitude de recoñecemento do dereito á asistencia xurídica gratuíta. Corrección de erros


25 abr 2012No Diario Oficial de Galicia número 79, de 25 de abril do 2012, publicouse unha corrección de erros da Orde do 21 de marzo pola que se modifica a Orde do 12 de febreiro de 2009 pola que se establece o modelo normalizado de solicitude de recoñecemento do dereito á asistencia xurídica gratuíta.

 Descargar PDF