Substitucións verticais. Avisos de desocupación


5 mar 2012


Avisos de desocupación de prazas para a súa cobertura por funcionarios titulares mediante o mecanismo da substitución vertical


Normativa

- Punto quinto da Resolución do 07/05/08 do DXX – DOG 15/05/08

- Anticipar por fax: num. 981 54 62 22

- Modelo: Anexo II
PONTEVEDRA


XDO. DO SOCIAL 4 VIGO

Corpo : Xestión Procesual e Administrativa

Prazo: 05, 06 e 07 de marzo 2012