Substitucións horizontais. Avisos de desocupación


5 mar 2012


Avisos de desocupación de prazas para a súa cobertura por funcionarios titulares mediante o mecanismo da substitución horizontalNormativa

- Punto sexto da Resolución do 07/05/08 do DXX – DOG 15/05/08

- Anticipar por fax: num. 981 54 62 22

- Modelo: Anexo II
LUGO

XDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 1 VIVEIRO

Corpo : Auxilio Xudicial

Prazo: 05, 06 e 07 de marzo 2012.


OURENSE

AUDIENCIA PROVINCIAL SECC.2ª - OURENSE

Corpo : Xestión Procesual e Administrativa

Prazo: 05, 06 e 07 de marzo 2012.