Substitucións horizontais e verticais. Aduxdicacións


5 mar 2012


Resolución das últimas convocatorias de substitucións horizontais e verticais


Substitucións verticais


PONTEVEDRA


XDO. 1ª INSTANCIA 3 VIGO

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa

Prazo: 08, 09 e 10 de febreiro 2012.

Fin da causa da desocupación con data 28/02/2012


OURENSE


AUDIENCIA PROVINCIAL SECC. 2ª - OURENSE

Corpo : Xestión Procesual e Administrativa

Prazo: 08, 09 e 10 de febreiro 2012.

Solicitantes con destinos non correspondente cos especificados no punto 5.2 da Resolución do 07/05/2008 (DOG. 15/05/2008)


Substitucións horizontais


PONTEVEDRA


XDO. VIXILANCIA PENITENCIARIA Nº 2 PONTEVEDRA

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa

Prazo: 08, 09 e 10 de febreiro 2012.

Adxudicación: Ver adxudicación na intranet