Cursos de linguaxe xurídica galega


23 mar 2012Escola Galega de Administracion Publica


23-03-2012. A Escola Galega de Administración Pública remitiunos a seguinte comunicación:


O vindeiro martes 27 de marzo publicarase a Resolución do 22 de marzo de 2012 pola que se convocan cursos de linguaxe xurídica galega para persoal ao servizo da Administración de xustiza e outros colectivos relacionados coa Xustiza, que presten servizos dentro da Comunidade Autónoma.

O prazo de presentación de solicitures comezará o día da publicación da resolución no DOG e rematará as 14:00 horas do día 11 de abril.

Os cursos que se convocan son os que a seguir se relacionan:


Programación Cursos de linguaxe xuridica galega


Nos próximos días convocaránse, así mesmo, os cursos de linguaxe xurídiao para o persoal que preste os seus servizos fóra da Comunidade Autónoma.