Festas laborais de carácter local para o ano 2012. Corrección de erros


24 nov 2011


No Diario Oficial de Galicia número 225, de 24 de novembro de 2011, publícase a corrección de erros da Resolución do 27 de outubro de 2011, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se lles dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2012, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.Consellería de Traballo e BenestarTexto

Advertidos erros na devandita resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia número 214, do 9 de novembro de 2011, é necesario facer a seguinte corrección:

No anexo I, provincia da Coruña, na páxina 32717, onde di: «30. Coristanco: 21 de febreiro, Martes de Entroido; 29 de maio, Saleta de Silván», debe dicir: «30. Coristanco: 21 de febreiro, Martes de Entroido; 28 de maio, Saleta de Silván».

Reolución do 9 de novembro de 2011