Proposta de modificación da Lei do dereito civil de Galicia


17 ago 2011


A Dirección Xeral de Xustiza deunos traslado, para alegacións, a proposta de modificación da vixente Lei do dereito civil de Galicia.

"Entre as posibles reformas que están en proceso de valoración atoparíase a modificación do vixente réxime económico do matrimonio, coa posibilidade de introducir como réxime habitual a separación de benes para o caso de que os contraentes nada pacten sobre esta cuestión."


Descarga do arquivo:

http://bit.ly/oKPEWp