Lexnet: A Dirección Xeral cede ás presións dos funcionarios, que foron apoiados en todo momento por CCOO


8 abr 2011


Nota informativa da mesa de traballo sobre Lexnet

Na mesa de traballo exclusiva de Lexnet que se celebrou onte acadáronse os seguintes acordos:

1- A Dirección Xeral remitirá unha comunicación ó Secretario de Goberno para que a través dos Secretarios Coordinadores das catro provincias se participe ós Secretarios Xudiciais de Galicia, que asumirán o envío das notificacións a través do sistema informático Lexnet.

2- Con referencia ó trámite das notificacións a través do Lexnet, os funcionarios asumirán a recepción dos acuses de recibo das notificacións xeradas, pero tendo en conta a voluntariedade de ter ou non o certificado dixital persoal.

3- Dentro duns meses empezarán a expedirse os certificados dixitais corporativos, para ter finalizada a entrega dos mesmos o máis pronto posible.

4- A Consellería continuará impartindo a formación do programa Lexnet coa entrega de certificados dixitais persoais, pero a recollida dos mesmos será voluntaria.

Ao remate da mesa de Lexnet a Consellería informou que hai quince días que se iniciou o expediente para o pago do 4º punto ós funcionarios destinados nos Servizos Comúns de Notificacións, aínda que a día de hoxe non poden precisar a data para facelo efectivo que será a maior brevidade posible.