Concurso de traslados. Galicia. Inclusión dunha nova praza


15 abr 2011


A Dirección Xeral de Xustiza remitiunos a seguinte comunicación


Nova praza para o concurso

Corpo deTramitación Procesal y Administrativa en el Juzgado de lo Social nº 2 de Pontevedra. (O funcionario xubilarase o vindeiro 18 de abril, aínda que xa o comunicamos e temos confirmación do Ministerio da súa inclusión)

Aínda estamos pendentes da confirmación das prazas de nova creación das Fiscalías.