Publicado no DOG


17 feb 2009


Feb17

 

 

logo_dog_

VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR

 

Corrección de erros.-Decreto 9/2009, do 15 de xaneiro, polo que se regulan os puntos de encontro familiar en Galicia.

- Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf: - 03300D001P007.PDF

 

 

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

 

Orde do 12 de febreiro de 2009 pola que se establece o modelo normalizado de solicitude de recoñecemento do dereito á asistencia xurídica gratuíta.

- Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf: - 03300D002P007.PDF