Oposicións. Persoal laboral


16 feb 2009


Feb16
Persoal laboral da administración de Xustiza

 

logo_boe_es

No Boletín Oficial do Estado número 40, de 16 de febreiro, publícase a Orde do Ministerio de Xustiza, JUS/263/2009, do 9 de febreiro, que rectifica a Orde JUS/196/2009, do 26 de xaneiro, que fixo pública a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e anunciaba lugar, data, e hora de comezo do exercicio das probas selectivas para cubrir prazas de persoal laboral na categoría de Oficial de Actividades Específicas, grupo profesional 4, mediante contratación laboral fixa, no marco do proceso de consolidación de emprego temporal no ámbito da Administración de Xustiza.

Modifica a publicada no 9 de febreiro en el BOE no seguinte sentido:

«Cuarto.-Para la realización del ejercicio de la oposición se convoca a los aspirantes admitidos, el sábado 4 de abril de 2009, a las 10 horas, en la sala de Juntas del Ministerio de Justicia, calle San Bernardo, 21, 2.ª planta, despacho número 216.

Para la práctica del ejercicio será requisito imprescindible que los aspirantes concurran provistos del DNI o documento equivalente, que acredite de forma indudable su identidad. Asimismo deberán ir provistos de bolígrafo azul o negro.»

Descarga:

PDF (BOE-A-2009-2571 - 1 pág. - 157 KB)