Pagamento de taxas administrativas


25 ene 2008


Xan25
Pagamento por vía telemática das taxas administrativas do Ministerio de Xustiza


No BOE núm. 22, do 25 de xaneiro, publícase a Resolución de 10 de xaneiro de 2008, da Subsecretaría do Ministerio de Xustiza, pola que se establece a aplicación do procedemento para a presentación da autoliquidación e as condicións para o pagamento por vía telemática das taxas administrativas do Ministerio de Xustiza.

Así, poderá facerse por vía telemática o pagamento das taxas por expedición de certificados polo Rexistos Central de Penados e Rebeldes e polo Rexistro Xeral de Actos de Última Vontade, e pola expedición de certificados polo Rexistro de contratos de seguro de cobertura de falecemento.

A autoliquidación farase a través da páxina web: www.mjusticia.es

A Resolución entrará en vigor aos sete días da súa publicación no BOE.

Texto da resolución