Presentación de méritos para os procesos de estabilización


16 oct 2023

Como presentar os méritos para o proceso de estabilización de Xestión, Tramitación e Auxilio?

 

O 16 de outubro comezou o prazo de 20 días hábiles para presentar os méritos aos procesos de estabilización por concurso, Orde JUS/1288/2022, de 22 de decembro (BOE 27 de decembro).

 

Estes méritos dividíanse, segundo a convocatoria en catro apartados, dos que tres de eles serán comprobados de oficio pola administración:

Non hai que presentar méritos a través da aplicación informática para os títulos e graos  académicos, tales como licenciatura en dereito, do apartado A, nin para o C, respecto as cualificacións de exercicios anteriores, ni para o D, relativa aos servizos prestados na Administración. En principio, todos estes méritos serán comprobados de oficio polo Ministerio, se ben os servizos prestados en diferentes Comunidades Autónomas, na convocatoria indicábase que deberan ser achegados polo aspirante, agora parece que farase de oficio, polo que é algo pendente de clarificar polo Ministerio e do que informaremos oportunamente.

 

Si debemos presentar os méritos nese prazo de 20 días, que remata o 13 de novembro, para o apartado B, cursos de formación xurídicos ou informáticos.

 

 

Na web do Ministerio hai un manual, no que se indica como presentar os méritos. Podedes acceder a el, premendo aquí.

 

Na aplicación para meter os cursos vainos pedir o DNI e o número de xustificante: 

 

 

 

 

 

O número de xustificante obtémolo no resguardo que nos enviaron á hora de presentar a instancia, que deberiamos telo no correo electrónico facilitado

  

Unha vez na aplicación o proceso é ben sinxelo, simplemente temos que adxuntar en pdf os títulos que teñamos, indicando se son de contido xurídico ou informático e a súa duración, seguindo o manual. A propia páxina danos unha puntuación provisional que, no obstante, debe ser revisada polo tribunal.