Comisións de servizo: adxudicacións definitivas das prazas ofertadas o 20/04/2023


15 may 2023


 
Saiu publicada na intranet de xustiza a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados por Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo daAdministración de Xustiza.


Para ver a Resolución completa, preme aquí