Adxudicacións provisionais das últimas prazas ofertadas en comisión de servizos.


5 may 2023


Con data 05/05/2023 publicouse a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 20 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza

Para ver a Resolución completa , preme aquí