Traxectoria profesional: Publicación das solicitudes estimadas e desestimadas no DOG do 10/01/2023


9 ene 2023

 

Mañá , 10/01/2023, está prevista a publicación no DOG da Resolución do 27 de decembro de 2022 pola que se aproba a relación de solicitudes estimadas e desestimadas relativas ao recoñecemento extraordinario do grao I e do grao II da traxectoria profesional do persoal ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia.

Por causa do carácter persoal dos datos vinculados a estas, o acceso por parte da persoa interesada á información relativa á estimación ou desestimación da súa solicitude realizarase a través da Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza de Galicia (OPAX).