EGAP: actividades formativas para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia.


1 mar 2022No Diario Oficial de Galicia publícanse actividades formativas para o persoal ao servizo da Administración de Xustiza


Para quen?


Persoal titular e persoal interino que integre as bolsas,de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa, auxilio xudicial e médicos forenses da Administración de xustiza en Galicia en situación de servizo activo (incluído o persoal que teña concedido un permiso por motivos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral) En que prazo se poden solicitar?

Dez días, a contar dende o 2 de marzo


Como matricularse?

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula> desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.


Cantos cursos se poden solicitar?


Un máximo de cinco


E que cursos se ofertan?

Podes consultalos todos nesta ligazón: preme aquí