Concurso específico na Fiscalía Provincial da Coruña: publicada a puntuación desglosada da baremación provisional das persoas admitidas.


22 sept 2021
Saíu publicado na intranet de xustiza  con data 21/09/2021 un novo  acordo da Comisión de valoración polo que se publica a puntuación desglosada da baremación provisional das persoas admitidas no concurso específico, para a provisión dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña( Responsable de estatistica ,rexistro e calidade)

Dáse un novo prazo de 10 días hábiles, seguintes ao da publicación mencionada, para que  as persoas interesadas poidan  alegar e xustificar o que consideren conveniente sobre os resultados da valoración.


Para ver o acordo , preme aquí