Publicada a adxudicación de prazas ofertadas para a súa cobertura mediante substitución entre titulares


25 may 2021


 

 Saíu publicada na intranet de xustiza, con data do 24/05/2021, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución, relativa á oferta publicada o 14/05/2021.

A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución.Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinadapolo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá serremitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico(servicio.persoal.xustiza@xunta.gal) nesa mesma data