Publicado na intranet de xustiza o anuncio dunha Comisión de servizo na Xefatura do Servizo de persoal da Administración de xustiza


11 ene 2021


 
 
 


 
 Hoxe Publicase na intranet de xustiza o anuncio dunha comisión de servizo na Xefatura do Servizo de Persoal da Administración de Xustiza coas seguintes características:
 
 
 Denominación do posto: Xefatura do Servizo de Persoal da Administración de Xustiza 
 
 Centro de destino: Dirección Xeral de Xustiza
 
 Consellería: Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo 

 Grupo: A1, A2 Adscrición: indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e Administración de Xustiza.
 
 Admisión de solicitudes: desde 11/01/2021 ata 18/01/2021 
 
 Podes ver máis detalles sobre o anuncio na seguinte ligazón e descargar o modelo de solicitude aquí.