Cursos de prevención de riscos laborais paro o persoal de xustiza con destino no partido xudicial de Pontevedra


11 nov 2020


 

 

 

 

 


  


  Saiu publicado no DOG de hoxe a Resolución do 10 de novembro de 2020 pola que se convocan cursos de formación de carácter obrigatorio en prevención de riscos laborais nas tarefas de tipo administrativo, dirixidos ao persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino no partido xudicial de Pontevedra e nos xulgados de primeira instancia e instrución e xulgados de paz da provincia de Pontevedra. Podes ver máis información na seguinte ligazón.