Muxexu: Fin da aplicación do disposto na D.A.5ª do Real decreto lei 23/2020


23 jun 2020

Publicada na intranet de xustiza a seguinte nota informativa:
"A partir do día 21.06.2020 retómase a xestión por parte de Muxexu das situacións de incapacidade temporal que acadaron o día 181 durante a vixencia do estado de alarma, polo que deixa de ser de aplicación o establecido na D.A. 5ª.1.b) do Real decreto lei 13/2020, do 7 de abril, polo que se adoptan determinadas medidas urxentes en materia de emprego agrario.

Para estes efectos, recórdaselles aos mutualistas que aínda non o fixeron que deben presentar a solicitude do subsidio de incapacidade temporal na mutualidade."