Convocatoria do Comité de seguridade e saúde para o día 19/06/2020


18 jun 2020
 A Dirección xeral de xustiza remitiunos  o seguinte mail coa concocatoria do Comité de seguridade e saúde para mañá ,venres, 19 de xuño:


"De orde do director xeral de Xustiza, convocase para a celebración, a través do sistema de videoconferencia, do Comité de Seguridade e Saúde, na seguinte data e hora indicados:

Data: 19 de xuño de 2020
Hora: 10:00

Videoconferencia: o enlace á reunión comunicarase con anticipación a esta aos correos facilitados na ultima convocatoria, salvo que se comunique outro.

Orde do dia:

 Covid (medidas de protección y turnos de tarde , personal especialmente sensible…)"
"