Presentación dos partes do plan de recuperación.


20 may 2019

Na intranet de xustiza publicase que o día 31  de maio remata o prazo para presentar os partes do plan de recuperación que se iniciou o 23/04/2019 e que finalizará o 24/05/2019.