Nova Fase do plan de recuperación.


20 may 2019 

 

 


Hoxe publícase na intranet de xustiza, unha nota informativa sobre o comezo dunha nova fase do plan de recuperación.A data de inicio desta nova fase é do  27/05/2019 ata o 28/06/2019

Nota informativa continuación terceira fase do plan de recuperación.
Organos