Modificación nos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares


25 oct 2018Dado que se detectou un erro material na publicación de data do 23/10/2018 de cobertura mediante substitución entre titulares dunha praza do Decanato da Coruña, procédese á súa corrección.

A información sobre o posto ofertado pode consultarse no documento Avisos de desocupación.