Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares


14 sept 2018
 Saíron publicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a súa cobertura mediante substitución entre titulares, con data 12 de setembro de 2018. 

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estea es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo.

Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operarán os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por períodos de longa duración.

Os/As interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme o anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado dedicado ás substitucións entre titulares. No caso de que se solicite varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta, de corresponderlle máis dunha das prazas, será a recollida na solicitude.

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación.

Prazo de presentación de solicitudes: 13, 14 e 17 de setembro de 2018