Próxima convocatoria no DOG da acción social 2016


11 abr 2016


A Dirección Xeral de Xustiza remitiunos no dia de hoxe a seguinte comunicación : "O vindeiro día 13/04/2016 publicarase no DOG a RESOLUCIÓN do 3 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade á convocatoria e aos criterios de repartición do fondo de acción social do ano 2016 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia".