Novos avisos de substitución entre titulares


16 dic 2015
 Hoxe publicanse na intranet de xustiza  novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares.
As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.