Corrección de erros no concurso específico fiscalía Galicia.


14 oct 2015En breve publicarase na intranet a corrección de erros do listaxe provisional de admitidos  e excluídos no concurso específico das fiscalías de Galicia.
A proposta da representante dos sindicatos  CCOO, CIG e UGT integrante da comisión de valoración, solicitouse que se desglosara a puntuación obtida no concurso en tres apartados: antigüidade e galego, coñecementos específicos e formación.