Nómina de xuño, aplicación IRPF ao CAT.


29 jun 2015Dende CCOO enviamos escrito á Dirección Xeral de Xustiza reclamando que, na  nómina do mes de xuño deste ano, recibida no correo electrónico dos funcionarios da Administración de Xustiza de Galicia o pasado día 26 de xuño de 2015, aplícase o desconto do IRPF ao CAT, complemento específico ou complemento autónomico transitorio, afectado pola Lei de presupostos da  Comunidade Autónoma de Galicia,  e roubado a tódolos traballadores da Administración de Xustiza de Galicia.
Primeiro se inclúen todas as cantidades que debíamos cobrar na nómina, a paga extraordinaria mais o CAT, logo aplícanlle a retención ao total , e por último nos descontan o CAT.
Aplícase así unha retención do IRPF a unha cantidade maior á realmente percibida, polo que solicitamos que inmediatamente se rectifiquen as nosas nóminas  e figuren as cantidades reais que nos corresponde cobrar
Polo que exisimos:
-Que se rectifiquen no prazo mais breve posible, as cantidades reais percibidas polos funcionarios de xustiza de Galicia ,e que nos devolvan as cantidades retidas de mais nas nosas nóminas.