Próxima publicación da RPT das fiscalías


27 mar 2015


Con data 25/03/2015 o Ministro de Xustiza aprobou a Orde pola que se aproba definitivamente a relación de postos de traballo (RPT) das oficinas da fiscalía en Galicia, estando prevista a súa publicación no Boletín Oficial do Estado e Diario Oficial de Galicia a partir do próximo día 9 de abril.

Unha vez publicada a RPT iniciarase o procedemento de acoplamento do persoal.