Petición de recoñecemento médico anual


2 feb 2015


Hoxe, 2-2-2015, publícase no DOGA a resolución do 28 de xaneiro de 2015, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se lle dá publicidade á campaña de vixilancia periódica da saúde para o ano 2015 no ámbito da Administración xeral da Xunta de Galicia.

É aplicable a todos os traballadores da Xunta de Galicia agás ao persoal que presta servizos nos centros docentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, ao persoal e centros dependentes do Servizo Galego de Saúde e mais ao persoal de entes públicos e fundacións.

O prazo de inscrición rematará transcorridos 30 días naturais dende o día seguinte ao da publicación da resolución no DOG (isto é, do 3 de febreiro ao 4 de marzo).

NOTA: A solicitude farase de xeito telemático. Para realizala poderá picar na seguinte ligazón á páxina web do Servizo de Prevención de Riscos Laborais: http://www.xunta.es/prevencion-de-riscos-laborais

Para acceder ao texto completo da resolución prema na seguinte ligazón.