Novos avisos de desocupación de postos para a sua cobertura mediante substitucións entre titulares


16 feb 2015


Publicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a sua cobertura mediante substitución entre titulares con data 16 de febreiro de 2015.
 As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.
Os/as interesados/as nas substitucións poden presentar as súas solicitudes conforme ao modelo Anexo II, facendo constar no espacio adicado ao órgano xudicial, o órgano no que se atopa destinado, así como aquel para o que fai a súa solicitude.
Días para presentar a solicitude: 16,17 y 18 de febreiro.
Fax a donde deben dirixirse as solicitudes: 981546222.
A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación.