Publicación da listaxe de interinos


12 ene 2015
No día de hoxe publícase no DOG a Resolución do 17 de decembro de 2014 pola que se aproba a listaxe definitiva de admitidos e exluídos da bolsa de traballo de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e admiistrativa e auxilio xudicial convocada pola Resolución da dirección Xeral de Xustiza do 15 de xaneiro de 2014.   

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo ante o xulgado competente no prazo de dous meses desde o día seguinte ao da súa notificación, ou ben recurso potestativo de reposición ante este mesmo centro directivo no prazo dun mes.


Podedes consultar as listaxes definitivas de admitidos e excluídos, así coma o resto da información sobre as bolsas premendo o seguinte enlace (http://cpapx.xunta.es/interinos )

A Coruña

Auxilio

Tramitación

Xestión

Pontevedra

Auxilio 

Tramitación

Xestión  

Ourense

Auxilio 

Tramitación

Xestión

Lugo

Auxilio 

Tramitación 

Xestión