Actualizadas as listaxes de interinos


19 ene 2015


Trala publicación da corrección de erros, xa están dispoñibles as novas listas de interinos, agardamos que desta vez sen ningún erro que prexudique ás lexítimas expectativas dos que están nunha situación de desemprego. Sen embargo, se detectades algún erro ou considerades que debeder interpor recurso de reposición, poñédevos en contacto con nós a través do correo sectorxustizaccoo@gmail.com

O prazo de interposición do recurso de reposición é dun mes a partir do día seguinte á publicación, e esgotada esta vía tan só quedaría o recurso contencioso administrativo pola vía xudicial
A Coruña

Auxilio

Tramitación 

Xestión


Pontevedra

Auxilio

Tramitación

Xestión

Ourense

Auxilio

Tramitación

Xestión


Lugo

Auxilio

Tramitación

Xestión