Fin do horario de verán


13 sept 2013


Aquí va la descripción personalizada de la entrada que queremos mostrar y que sólo se verá en la portada del blog. Puedes repetir un fragmento de la entrada o agregar una descripción completamente nueva; ésta sólo será visible cuando la entrada esté resumida, una vez que el lector ingrese a la entrada esta descripción no se visualizará.

A partir do A partir do luns 16 de setembro comeza a xornada xeral


HORAS DIARIAS

Mínimo 07:00 horas


HORARIO FIXO

6:00 horas que se realizarán entre as 8:00 e as 15:00 horas


HORARIO FLEXIBLE

Pódese realizar entre as 7:30 e as 18:30 horas. Todas as horas feitas nesta franxa que excedan das 6:00 horas do fixo van ao flexible.


A parte fixa do horario é a que é de obrigado cumprimento cada día. 
A parte flexible do horario contrólase en cómputo mensual

Unha vez feitas as horas mínimas mensuais (calculadas sobre as sete horas diarias) o exceso de horas irá a unha bolsa de horas. Esa bolsa usarase, a petición do interesado, para días de libranza (vinte e duas horas e media para os tres días) ou redución do horario flexible.