Publicada reforma da Lei Orgánica do Poder Xudicial


1 jul 2013


No BOE do 29 de xuño de 2013 publicaron a Lei Orgánica 4/2013, de 28 de xuño, de reforma do Consejo Xeral do Poder Xudicial, pola que se modifica a Lei Orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial