Modificación da Resolución sobre Xornada e Horario


1 jul 2013


No BOE de 1 de xullo de 2013 publicouse a Resolución de 14 de xuño de 2013, da Secretaría de Estado de Xustiza, pola que se modifica a de 5 de decembro de 1996, pola que se dictan instruccións sobre xornada e horarios no ámbito da Administración de Xustiza