Nota Informativa Mesa Sectorial 04/03/2013


5 mar 2013Hoxe tivo lugar en Compostela a Mesa Sectorial de Xustiza co único motivo de fixar a execución do acordado na Lei de Orzamentos de Galiza para este ano 2013, aprobada a semana pasada, en relación coa minoración do 4% das nosas retribucións a través do Complemento Autonómico Transitorio (CAT).

Nesta xuntanza decidiuse o seguinte:

1) Procurar, se a asesoría xurídica da Xunta o permite, non modificar a Orde que regula o CAT, entendendo que a lei de orzamentos é suficiente para esta modificación puntual e excepcional, ao ser de rango superior.

2) Reter o CAT totalmente nos meses de Xuño (427 €) e Decembro (427 €) coincidindo co pagamento das extras. Nos corpos nos que non cheguen ditas cantidades para cubrir a contía total, a diferenza será prorrateada en oito meses a partir da nómina de marzo.

3) Por parte das centrais sindicais acordouse dar traslado as respectivas asesorías xurídicas para tentar de promover o correspondente recurso contra esta retención salarial por entender que rompe co principio de proporcionalidade en relación co resto de traballadores da comunidade autónoma, xa que porcentualmente a retención acordada polo executivo supera o 20% das contías salariais da súa competencia, mentras que ao resto de traballadores da Xunta se lles aplica un 4%.


2013
Corpo
Posto
% Reducción sobre
TOTAL ANUAL 2012
Por Efectivo
Reducción CAT/CE
ANUAL
M. Forenses
Director IMELGA
6,00
2.896,05
Subdirector IMELGA
5,85
2.737,28
M. Servicio IMELGA
5,82
2.704,64
X.Sección IMELGA
5,75
2.631,10
Médico Forense
5,56
2.442,53
Secret. X.P.
Xulgados paz > 7.000 h.
4,25
1.172,61
Xestión
S.C.N.E.
4,25
1.164,43
Servicio común de apoio
4,25
1.144,05
Xdo. Viol. Sobre a muller
4,25
1.106,29
Resto xulgados
4,25
1.096,50
Servicio apoio TSXG
4,25
1.096,50
Fiscalías
4,25
1.096,50
Xulgados de paz
4,25
1.096,50
Secretario Xulgados de paz
4,24
1.086,12
Xestor Paz
4,24
1.086,12
Tramitación
Servicio común de apoio
4,20
985,22
IMELGA
4,20
970,77
Servicio Apoio TSXG
4,20
938,22
S.C.N.E.
4,20
965,08
Xdo. Viol. Sobre a muller
4,20
947,90
Resto xulgados
4,20
938,22
Fiscalías
4,20
938,22
Xulgados de paz
4,15
919,42
Auxilio
S.C.N.E.
4.10
896.20
IMELGA
4.10
862.44
Xdo. Viol. Sobre a muller
4.10
840.12
Resto xulgados
4.10
830.67
Servicio apoio TSXG
4.10
830.67
Fiscalías
4.10
830.67
Xulgados de paz
4.10
823.12