A Dirección Xeral de Xustiza pagará en xaneiro as cantidades reclamadas e gañadas por CCOO Xustiza en compensación polo desconto de Zapatero


19 dic 2012


(actualizado o 28/01/2013. pica aquí)

Desde a publicación do RD 20/2012 de medidas para a estabilidade presupuestaria, CCOO reclamou ante diferentes instancias, entre elas o Ministerio de Facenda, o pago da compensación polo maior desconto sufrido no 2010 coa rebaixa salarial de Zapatero
Foi o propio Ministerio de Facenda o que recoñeceu as reivindicacións de CCOO e o seu ditamen propiciou a inclusión dunha enmenda na Lei de Taxas nese sentido.
CCOO rexeita rotundamente a baixada de soldo incluida no RD 20/2012, non obstante  constrinxe a DXX ao aboamento inmediato das cantidades das que xa vos informamos e reproducimos.

Xestión Procesual: 7,14% - 5,42% = 1,72 % del salario anual (1,72% de 1.108,61 X 14 pagas =266,95 euros)
Tramitación Procesual: 7,14 % - 6,30 % = 0,84 % del salario anual (0,84 % de 911,18 X 14 pagas = 107,15 euros)
Auxilio Xudicial : 7,14 % - 7,08 % = 0,06 % del salario anual (0,06 % de 826,49 X 14 pagas = 6,94 euros)

Non entanto, o Sector de Xustiza de CCOO, considera ilegal o desconto da paga extra efectuado pola Xunta de Galicia, toda vez que a LOPX obriga ao seu pago e a día de hoxe isto non se produciu, e polo tanto, no caso de non efectuarse o seu ingreso, reservámonos o exercicio dos recursos legais oportunos.
Desde CCOO estamos absolutamente en contra do RD 20/2012 no que se recolle a eliminiación da paga extra entre outros recurtes inxustificados e que queren convertir ao funcionario no chivo expiatorio da crisis.
Esto non é óbice para esixirnos primeiro a través da reclamación ao Ministerio de Facenda e posteriormente ao Ministerio de Xustiza a través (manda carallo) da Lei de Taxas contra a que nos mobilizamos e continuamos mobilizándonos, por ser inxusta, insolidaria e antidemocrática.