Convocada a praza de secretario do director do Imelga en comisión de servizos


5 nov 2012Cónvocase a praza de secretario/a do director do Imelga (Instituto de Medicina Legal de Galicia) polo sistema de comisión de servizos. A persoa beneficiaria terá que realizar as súas funcións na sede da dirección desta institución, en Santiago de Compostela.
O anuncio desta convocatoria faise de acordo cos artigos 524 e 527 da Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial, modificada pola Lei Orgánica 19/2003, do 23 de decembro, e co artigo 73 do Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro, polo que se aproba o Regulamento do persoal ao servizo da Administración de xustiza. 
O posto é de secretario/a do director do Imelga, e pode optar a el o persoal dos corpos de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa ou de auxilio xudicial da Administración de xustiza. A provisión farase polo método de libre designación
O prazo de presentación de solicitudes é do 5 de novembro ata 9 de novembro de 2012, e irán dirixidas á Dirección Xeral de Xustiza (Praza de Europa, 5A, 4º, 15781 Santiago de Compostela). Para o efecto deben cubrir o modelo de solicitude que se axunta.