Xunta. Aclaración sobre formación para o concurso de traslados


16 oct 2012


No día de hoxe, a Xunta de Galicia remitiunos o seguinte correo:

Bos días,
Con respecto á nova publicada na intranet de xustiza e que anteriormente lles foi adiantada, relativa ao curso de formación para o persoal que cambie de destino por mor do concurso de traslados, quixeramos facer a seguinte aclaración:


O curso de formación para o persoal que cambie de destino como consecuencia do concurso de traslados  está previsto para todos e cada un dos concursantes, non exclusivamente para aqueles que proceden doutras comunidades autónomas.


Subdirección Xeral de Persoal
da Administración de Xustiza
Telf.: 981546219 Fax 981546222