Unha nova conxelación salarial, e xa van tres, nas retribucións dos empregados públicos, tamén os da administración de xustiza, supón unha pérda de poder adquisitivo superior ao 30%


2 oct 2012


Presentado o Proxecto de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2013 que volven a incidir nas políticas de recortes e austeridade, atacan novamente aos Servizos Públicos, aos empregados públicos  e ao Emprego e vuelve a disminuir o presuposto para o Ministerio de xustiza nun 4,3% respecto ao do2012 que xa supuxo unha reducción de máis do12%
Galicia, 1 de outubro de 2012

A oferta de emprego público na Administración de Xustiza, suxeita á novedade de limitala ata un máximo do10% da taxa de reposición, non contemplará en ningún caso a convocatoria de todas as prazas detectadas

Polo tanto, e se non hai modificación na súa tramitación parlamentaria ou si, unha vez aprobados en decembro e a pesares da súa entrada en vigor, o goberno non volve a dictar “Decretazos” aos que nos ten acostumados e polo que acostumbra impoñe-los recortes maís agresivos e inesperados aos traballadores e á cidadanía, os empregados públicos volveremos a dispoñer, durante o 2013, das nosas dúas pagas extras ás que temos dereito e das que se nos usurpa no momento que o goberno o considera máis oportuno económica e políticamente. E é evidente que agora no é o momento máis oportuno, pois as vindeiras convocatorias electorais no País Vasco e sobre todo Galicia, e a última convocatoria en Cataluña, non o fai convinte por motivos puramente electorais.

Xa coñecemos os seus tiempos, o RD 20/2012 polo que, entre outros dereitos, nos suprime a paga extra de nadal para o 2012, foi dictado en pleno mes de xullo co obxectivo claro de desactivar a mobilización, que non só non se produxo senón que se manten e se incrementa de forma sostida. Polo tanto, non nos enganemos, os empregados públicos seguimos sendo o “chivo expiatorio” da crisis e dn goberno que gobeerna de espaldas aos cidadáns máis castigados: pensionistas, parados, empregados públicos e traballadores do sector privado, dependentes,….frente aos bancos, especuladores ou as rentas máis altas, que siguen índose
“de rositas”.

Por outro lado e respecto á posible OEP na Administración de Xustiza para o ano 2013, a previsión de que só poderán cubrirse ata un máximo do 10% da taxa de reposición, é unha disposición que limita de xeito moi importante a convocatoria de oposicións e anula o obxectivo de reducir a alta taxa de temporalidade na Administración de Xustiza.

Non obstante, a caída no número de empregados públicos que se reflexa nestes PXE-2013 e que supón o 2,2% respecto ao exercicio anterior, contrasta co mantenemento dos altos cargos en igual número que o ano anterior.

De calquer forma, estes Presupostos inciden novamente na política de recortes e austeridade que o goberno ven aplicando e que está sumindo ao 99% da población nun profundo malestar e indignación que se manifesta nas rúas e nos centros de traballo, e que, por máis que se empeñe o goberno en silenciarnos, poñendo incluso en tela de xuizo os fundamentos da democracia, non o conseguirá. Porque hai outras alternativas, porque o Estado do Benestar e o futuro está en xogo, CCOO seguiremos impulsando a mobilización da sociedade e dos traballadores, porque non nos van a calar!!

¡¡¡PORQUE ESTAMOS CONXELADOS,
NON INMOBILIZADOS!!!!!