Oposicións, Xestión P. I. Convocatoria aos aspirantes aprobados no proceso selectivo convocado pola Orde XUS/2370/2011


11 sept 2012


Convócase os aspirantes do proceso selectivo para o ingreso polo sistema xeral de promoción interna no corpo de xestión procesual e administrativa aprobados no ámbito de Galicia no proceso selectivo convocado pola Orde XUS/2370/2011, nomeados funcionarios en prácticas, para que se presenten na Escola Galega de Administración Pública (EGAP) ás 10.00 horas do día 17 de setembro, nos termos que determina a orde do Ministerio de Xustiza, para o desenvolvemento da fase teórica do curso selectivo.