Asemblea dos funcionarios da A.E.A.T. Facenda dos Xulgados de Vigo


26 sept 2012No día de onte as Centrais Sindicales da Axencia Tributaría (Facenda) de Vigo coa asistencia de máis dun centener de traballadores públicos, como continuación da rolda de asambleas para valora-las mobilizacións que se realizaron ata o momento e as que se poidan realizar de agora en diante se decidiu:
A.- Valorar de maneira positiva as mobilizacións convocadas ata o momento, tanto polo seguimento de traballadores, como polo seguimento das mesmas polos medios de comunicación.
B.- Continuar coas mobilización conxuntas cos traballadores de Administración de Xustiza de Vigo por considerar que a única forma de facer frente ós recortes actuais (Eliminación da Paga Extra, 50% reducción soldo dende o primeiro día de baixa, Eliminación de días de vacacións e días de asuntos particulares, Aprobación da Mobilidade Xeográfica dos Funcionarios Públicos, Perdida da Carreira Profesional) é continuar unidos nas mobilizacións.
C.- A necesidade de trocar o tipo de mobilizacións para continuar coa repercusión de mediática
Actual y para demostrar de maneira máis contundente a indignación cos recortes actuais.
D.- Participar el próximo venres ás 12 horas, cos traballadores da Administración de Xustiza, os avogados, procuradores e cidadáns en Xeral na manifestaron que terá diante dos Xulgados de Vigo.
Nesta manifestación ademais de levar as nosas consignas, camisetas, pancartas, pitos, megáfonos  contra os recortes, expresaremos a nosa oposición ao copago xudicial que os cidadáns sufriremos directamente nos nosos bolsillos e  os Funcionarios Públicos en particular pois se nos obriga a estar asistidos con avogado e procurador, cando o resto dos traballadores na xurisdicción social non están obrigados, e se nos poden imputar as costas en caso de sentenza desestimatoria,
E.- Se decide que entre todos os traballadores se recollan os números de teléfono móbil para poder manter unha comunicación inmediata entre todos, para así poder organizar actos de protesta improvisados.
F.- Tamén se decide crear unha conta de correo electrónico común a todos os traballadores para aportar ideas, suxerencias, propostas de mobilización.
A MOBILIZACIÓN TEN OS SEUS RESULTADOS, O POBO PORTUGUÉS OBRIGOU AO GOBERNO A RECTIFICAR NO SEU INTENTO DE REDUCIR O SOLDO UN 7%
A NON MOBILIZACIÓN TAMÉN TEN OS SEUS EFECTOS, AS BAIXADAS DE SOLDO E OS RECORTES EN XERAL
 LOITA POLOS  TEUS DEREITOS, NON CAIAS NA RESIGNACIÓN E MOITO MENOS NA MEDIOCRIDADE