Acción Social 2012 - Axuda discapacidades


6 sept 2012Por parte da Dirección Xeral de Xustiza, remitiuse a seguinte información:

Hoxe enviouse ao DOG, para a súa publicación,  a Resolución pola que se aproban as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas do fondo de acción social 2012 para funcionarios da Administración de xustiza da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ao tratarse do programa III (axuda discapacidades) non se publicara ningunha listaxe na web, as comunicacións enviaranse aos interesados por correo con acuse de recibo a partir do momento da publicación no DOG da resolución.